I got something

I got something

oil on canvas, 30 x 40 cm. (12 x 16 inc.) 2014